Cơ sở con giống gia cầm Đại Xuyên
Hôm nay, ngày 06/02/2023 Cơ sở con giống gia cầm đại xuyên. Chuyên cung cấp con giống Gia Cầm gia cầm tốt liên hệ 0904717181 Đăng nhập | Đăng ký | Quên mật khẩu }
Sản phẩm
Vịt siêu trứng Đại Xuyên
Gà Đại Xuyên
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên
Vịt Trời Đại Xuyên
Vịt Bầu Bến
Vịt Biển 15 - Đại Xuyên
Vịt Đốm Đại Xuyên
Gà Đá Đại Xuyên
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Gà Ri Đại Xuyên
Gà Hắc Phong
Con Lai Ngan Vịt Đại Xuyên
Ngan Đại Xuyên
Giống Ngan Ngoại
Ngan Giống đại Xuyên
Con giống đại xuyên
Nuôi gà đại xuyên
Chuyên cung cấp con giống đại xuyên
SẢN PHẨM MỚI LÊN
 
Gà Đại Xuyên
Gà Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Ngan Đại Xuyên
Ngan Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Con lai ngan vịt
Con lai ngan vịt
Giá: Liên hệ
 
Giống Ngan Ngoại
Giống Ngan Ngoại
Giá: Liên hệ
 
Gà đá đại xuyên
Gà đá đại xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Ri Đại Xuyên
Gà Ri Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên PT
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên PT
Giá: Liên hệ
 
Vịt Trời Đại Xuyên
Vịt Trời Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt Bầu Bến
Vịt Bầu Bến
Giá: Liên hệ
SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT
 
Ngan Đại Xuyên
Ngan Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Giống Ngan Ngoại
Giống Ngan Ngoại
Giá: Liên hệ
 
Gà Đại Xuyên
Gà Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
 Vịt siêu trứng Đại Xuyên
Vịt siêu trứng Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Hắc Phong
Gà Hắc Phong
Giá: Liên hệ
 
Gà Ri Đại Xuyên
Gà Ri Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Con lai ngan vịt
Con lai ngan vịt
Giá: Liên hệ
 
Gà đá đại xuyên
Gà đá đại xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên PT
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên PT
Giá: Liên hệ
SẢN PHẨM ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
 
Ngan Đại Xuyên
Ngan Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt Trời Đại Xuyên
Vịt Trời Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Đại Xuyên
Gà Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Giống Ngan Ngoại
Giống Ngan Ngoại
Giá: Liên hệ
 
Vịt Bầu Bến
Vịt Bầu Bến
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Vịt siêu thịt Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Gà Ai Cập Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Gà Hắc Phong
Gà Hắc Phong
Giá: Liên hệ
 
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Vịt siêu nạc Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt Đốm Đại Xuyên
Vịt Đốm Đại Xuyên
Giá: Liên hệ
 
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên PT
Vịt kiêm dụng Đại Xuyên PT
Giá: Liên hệ
 
Con lai ngan vịt
Con lai ngan vịt
Giá: Liên hệ
Tin mới đăng
Chuyên cung cấp con giống đại xuyên
Ngan giống đại xuyên
Ngan giống đại xuyên
Chuyên cung cấp con giống đại xuyên
Chuyên cung cấp con giống đại xuyên
Gà giống đại xuyên
Chuyên cung cấp con giống đại xuyên
Số lượt truy cập: 157.996
Tổng thành viên: 1
Đang mua hàng:  13